Kombinime gjuhësore, përkthim


SHM Language Services bën përkthime në këto kombinime gjuhësore:

 

shqip < > anglisht

shqip < > boshnjakisht/kroatisht/serbisht/malazisht

shqip < > frëngjisht

shqip < > holandisht

shqip < > italisht

shqip < > maqedonisht

 

maqedonisht < > anglisht

maqedonisht < > boshnjakisht/kroatisht/serbisht/malazisht

maqedonisht < > frëngjisht

maqedonisht < > holandisht

maqedonisht < > italisht

 

boshnjakisht/kroatisht/serbisht/malazisht < > anglisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht/malazisht < > frëngjisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht/malazisht < > holandisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht/malazisht < > italisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht/malazisht < > maqedonisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht/malazisht < > shqip

 

Për përkthime nën betim ju ofrojmë këto kombinime gjuhësore.