Kombinime gjuhësore nën betim


Në bazë të betimit të dhënë pranë Gjykatës në Arnhem, Holandë, bëjmë përkthime nën betim në këto kombinime gjuhësore:

 

holandisht < > boshnjakisht/kroatisht/serbisht/malazisht

holandisht < > frëngjisht

holandisht < > maqedonisht

holandisht < > shqip

 

 

Në bazë të betimit të dhënë pranë Gjykatës Themelore Shkup 1 në Shkup, Republika e Maqedonisë, bëjmë përkthime nën betim në këto kombinime gjuhësore:

 

maqedonisht < > frëngjisht

maqedonisht < > italisht

maqedonisht < > shqip

 

Për përkthime të zakonshme ofrojmë një numër më të madh kombinimesh gjuhësore.