Заштита на интелектуалната сопственост

Амстердам, Холандија, 16, 17 и 18 март 2010 година

Студиска посета на претставници на македонската Царинска служба.
Тема: Заштита на интелектуалната сопственост.

(Консекутивно толкување: холандски <> македонски и англиски <> македонски)


Назад