Превод


Во SHM Language Services се наоѓате на вистинското место за медицински, правни и финансиски преводи, како и за локализација на веб-страници од јазиците или на јазиците за кои сме специјализирани.

 

Сите наши преводи, пред да бидат испорачани кај клиентот, се проверуваат од страна на друг професионален преведувач на кого јазикот на кој се преведува е неговиот мајчин јазик.