Јазично советување


Кој јазик или кои зборови можам да ги употребам, а кои не, кога сакам да воспоставам деловна соработка со Албанец, Белгијанец, Босанец, Италијанец, Македонец, Србин, Французин, Холанѓанец, Хрват или Црногорец?

 

Секој народ и сите жители на една земја имаат свое минато, култура и традиција. Сосема е разбирливо дека и јазикот се разликува во зависност од околностите во кои се употребува.

 

Нешто што во едниот јазик се смета за комплимент, во друг јазик може да се сфати како увреда.

 

Со задоволство ви помагаме да го одредите најдобриот тон за содржината на вашата порака во Албанија, Белгија, Босна и Херцеговина, Италија, Косово, Македонија, Србија, Франција, Холандија, Хрватска и Црна Гора.