При монтажа на снимки


Преведуваме филмски и тонски материјали за изработка на документарни програми, репортажи и информативни филмови.

 

Редовно сме асистирале при монтажа на емисии за холандски телевизиски куќи  во сите наши јазични комбинации.