Консекутивно


Штом ќе заврши говорникот, почнува толкувачот…

 

SHM Language Services има долгогодишно искуство со консекутивно толкување и ги нуди своите услуги на организации, фирми, судови, адвокати, нотари, државни институции и приватници во следните јазични комбинации:

 

македонски < > холандски

македонски < > албански

македонски < > англиски

македонски < > босански/хрватски/српски

македонски < > италијански

македонски < > француски

 

албански < > холандски

албански < > англиски

албански < > босански/хрватски/српски

албански < > македонски

албански < > италијански

албански < > француски

 

босански/хрватски/српски < > холандски

босански/хрватски/српски < > албански

босански/хрватски/српски < > англиски

босански/хрватски/српски < > италијански

босански/хрватски/српски < > македонски

босански/хрватски/српски < > француски

 

 

холандски < > француски

холандски < > италијански

 

Повелете и погледнете го списокот на нашите скорешни толкувачки проекти.