Симултано


Ви нудиме толкувачи со следните јазични комбинации за вашите потреби за конференции, семинари и работилници:

 

македонски < > холандски

македонски < > албански

македонски < > англиски

македонски < > босански/хрватски/српски/црногорски

македонски < > италијански

македонски < > француски

 

албански < > холандски

албански < > англиски

албански < > босански/хрватски/српски/црногорски

албански < > македонски

албански < > италијански

албански < > француски

 

босански/хрватски/српски/црногорски < > холандски

босански/хрватски/српски/црногорски < > албански

босански/хрватски/српски/црногорски < > англиски

босански/хрватски/српски/црногорски < > италијански

босански/хрватски/српски/црногорски < > македонски

босански/хрватски/српски/црногорски < > француски

 

Тука можете да видите списокот со нашите скорешни толкувачки проекти.