Транскрипција


SHM Language Services врши транскрипција на филмски и тонски снимки на албански, англиски, босански, италијански, македонски, српски, француски, холандски и хрватски јазик.

 

Транскрипцијата претставува буквално, писмено пренесување на говорна содржина од една тонска или видео-снимка. При тоа мислиме на снимени говори, интервјуа, предавања и извештаи.

 

Често добиваме барања за комбинирање на транскрипција со превод на снимениот материјал.