Медицински преводи


Преведувањето на медицински текстови бара хирушка прецизност. Ние ѝ пристапуваме на нашата работа точно на тој начин. Го преведуваме исклучително она што е читливо во изворниот текст.

 

Имаме огромно искуство во преведување на медицински текстови, како на пример:

 

– лекарски извештаи

– упатства за лекови

– научни написи

– информативни материјали за здравствена заштита

– упатства за употреба на медицински апарати

– документација од клинички испитувања