Јазични услуги


Покрај писмени преводи и толкување, исто така нудиме и други услуги поврзани со јазици и комуникација, како на пример детекција на јазик, јазично советување, транскрипција, титлување и придружба на новинари.