Книжевни преводи


SHM Language Services досега има преведено бројни книжевни дела, како на пример, романи, театарски претстави и филмски сценарија во разни јазични комбинации.

 

Поголемиот дел од овие преводи се реализирани во соработка со холандскиот Фонд за книжевност, citybooks како и со подршка на европски фондови.

 

За подетални информации можете да го разгледате списокот на објавени преводи.