Финансиски преводи


SHM Language Services извршува преведување на финансиски документи за потребите на фирми и установи:

 

– годишни извештаи

– финансиски извештаи

– извештаи од финансиски ревизии

 

Погледнете го списокот со јазични комбинации во кои ја нудиме оваа услуга.