Јазични комбинации, писмен превод


SHM Language Services нуди преводи во следните јазични комбинации:

 

македонски < > холандски

македонски < > англиски

македонски < > француски

македонски < > италијански

македонски < > албански

 

албански < > холандски

албански < > англиски

албански < > француски

албански < > италијански

албански < > босански/хрватски/српски/црногорски

 

босански/хрватски/српски/црногорски < > холандски

босански/хрватски/српски/црногорски < > англиски

босански/хрватски/српски/црногорски < > француски

босански/хрватски/српски/црногорски < > италијански

 

Заверени судски преводи работиме во следните јазични комбинации.