Борба против трговијата со оружје

Брисел, Белгија, 7 јули 2009 година

Конференција организирана од Генералниот директорат за проширување на ЕУ и Генералниот директорат за правда, слобода и безбедност:
“Борба против трговијата со оружје: разменување на добри практики во областа на законодавството со земји од Западниот Балкан”

(Симултано толкување: англиски <> албански и босански/хрватски/српски > албански)


Назад