Воведување на дигитален тахограф

Брисел, Белгија, 4 и 5 ноември 2008 година

Средба организаирана од TAIEX:
“Работилница на тема: издавање на картички за дигитален тахограф”

(Симултано толкување: англиски <> албански)


Назад