Дактилоскопија

Зутермеер, Холандија, 11, 12 и 13 октомври 2010 година

Студиска посета на делегација на македонското Министерство за внатрешни работи.
Тема: Дактилоскопија, испитување на отпечатоци од прсти.

(Консекутивно толкување: англиски <> македонски и холандски <> македонски)


Назад