Соработка на полициските служби

Блед, Словенија, 17, 18 и 19 март 2008 година

Конференција: “Соработка на полицијата во областа на образованието и обуката во земјите од Западниот Балкан”

(Симултано толкување: албански > српски и англиски > српски)


Назад