Народен правобранител на Косово и Црна Гора

Хаг, Холандија, 25 јануари 2008 година

Завршна конференција во рамките на проектот на Меѓународниот центар за демократска транзиција  (ICDT):
“Јакнење на демократските институции на Балканот: Реформа на службите на народен правобранител на Косово и Црна Гора”

(Симултано толкување: албански <> англиски)


Назад