Обука за управување со ризици

Скопје, Република Македонија, 3, 4 и 5 јуни 2015 година

Хелсиншки комитет: Обука за управување со ризици.

(Консекутивно толкување: холандски<>македонски)


Назад