Сместување и помош на жртвите на трговија со луѓе

Леуварден, Холандијан 21 и 22 април 2015

 

Студиска посета на делегација од Република Косово на установи за сместување и помош на жртвите на трговија со луѓе.

(Консекутивно толкување: холандски<>македонски)


Назад