Соработката во областа на правосудството во ЕУ

Брисел, Белгија, 16 и 17 октомври 2008 година

Конференција организирана од Генералниот директорат за проширување на ЕУ:
“Соработката во областа на правосудството во ЕУ по предмети од граѓанското и трговското право, предмети од семејното право”

(Симултано толкување: англиски <> албански)


Назад