Студиска посета на холандскиот Катастар

Апелдорн и Амстердам, Холандија, 14 и 15 јануари 2016 година 

Студиска посета на делегација од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија кај холандската Служба за катастар.

(консекутивно толкување: холандски<>македонски)

 

 


Назад