Студиска посета

Апелдорн, Хаг и Амстердам, Холандија, 24, 25, 26 и  28 април 2017 год.

Катастар на Холандија

Студиска посета на претставници на катастарските управи од 6 земји на Западниот Балкан

(Консекутивно толкување: англиски<>албански, холандски<>албански)


Назад