Flexicurity и пазарот на трудот

Хаг и Амстердам, Холандија, 26, 27 и 28 мај 2010 година

Студиска посета на македонска делегација кај холандското Министерство за социјални работи и вработување.
Тема: Flexicurity и пазарот на трудот.

(Консекутивно толкување: холандски <> македонски)


Назад