Јазични комбинации при судски преводи


Врз основа на заклетвата дадена во Судот во Арнхем, Холандија, вршиме судски преводи во следните јазични комбинации:

 

холандски < > албански

холандски < > босански/српски/хрватски/црногорски

холандски < > македонски

холандски < > француски

 

Врз основа на назначувањето за судски преведувач при Основниот суд Скопје I во Скопје, Република Македонија, нудиме судски преводи во следните јазични комбинации:

 

македонски < > албански

македонски < > италијански

македонски < > француски

 

За други преводи за кои не е потребна судска заверка, ви нудиме повеќе јазични комбинации.