Pronësia intelektuale

Amsterdam, Holandë, 16, 17 dhe 18 mars 2010

Vizitë studimore e një delegacioni të doganës së Maqedonisë.
Tema: Pronësia intelektuale

(Interpretim konsekutiv: holandisht<>maqedonisht dhe anglisht<>maqedonisht)


Kthehu