Bashkëpunimi policor

Bled, Slloveni, 17, 18 dhe 19 mars 2008

Konferenca: “Bashkëpunimi policor në fushën e arsimit dhe trajnimit për vendet e Ballkanit Perëndimor”

(Interpretim simultan: shqip>serbisht dhe anglisht>serbisht)


Kthehu