Vizitë e delegacionit të Kadastrës

Apeldoorn dhe Amsterdam, Holandë, 14 dhe  15 janar 2016 

Vizitë e një delegazioni të Agjencisë së kadastrës së pasurisë së patundshme të Republikës së Maqedonisë Agjencisë së Katastrës së Holandës. 

(Interpretim konsekutiv: holandisht<>maqedonisht)


Kthehu