Bashkëpunimi gjyqësor në UE

Bruksel, Belgjikë, 16 dhe 17 tetor 2008

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim:

“Bashkëpunimi gjyqësor në UE, në fushën e të drejtës civile, tregtare dhe asaj familjare”

(Interpretim simultan: anglisht<>shqip)


Kthehu