Bashkëpunimi ndërmjet organizatave të noterëve

Bruksel, Belgjikë, 17 dhe 18 shtator 2009

Konferencë e organizuar nga organizata gjermane e noterëve (Deutcher Notarverein): “Kontributi i noterëve drejt krijimit të një hapësire paqeje, sigurie dhe drejtësie”

(Interpretim simultan: anglisht<>shqip dhe boshnjakisht/kroatisht/serbisht>shqip)


Kthehu