Deklarimi i pasurisë

Riga, Letoni, 1, 2, 3 dhe 4 qershor 2009

Vizitë studimore e një delegacioni nga Maqedonia.
Tema: Deklarimi i pasurisë dhe konflikti i interesave

(Interpretim konsekutiv: anglisht<>maqedonisht)


Kthehu