Hulumtim klinik

Vienë, Austri, 12 dhe 13 prill 2011

Takim ndërkombëtar i koordinatorëve të hulumtimeve klinike, i organizuar nga industria farmaceutike.
Tema: Hulumtimi klinik

(Interpretim simultan: anglisht<>maqedonisht)


Kthehu