Këshillat evropiane të punëtorëve

Sofje, Bullgari, 14 dhe 15 shtator 2010

Seminar trajnimi për organizata profesionale nga vende të Evropës Qendrore dhe Juglindore.
Tema: Këshillat evropiane të punëtorëve

(Interpretim simultan: frëngjisht<>maqedonisht)


Kthehu