Marketingu i rrjetit

Vienë, Austri, 19, 20 dhe 21 nëntor 2015 

Konferencë mbi marketingun e rrjetit.

(Interpretim simultan: anglisht<> maqedonisht)


Kthehu