Marrëdhëniet qytetare-ushtarake në UE

Bruksel, Belgjikë, 2 dhe 3 prill 2009

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim:
“Marrëdhëniet qytetare-ushtarake në vendet anëtare të UE-së dhe në kontekstin e zgjerimit”

(Interpretim simultan: anglisht<>shqip dhe boshnjakisht/kroatisht/serbisht>shqip)


Kthehu