Mbrojtja e dëshmitarëve

Hagë, Roterdam dhe Utreht, Holandë, 27, 28 dhe 29 shtator 2011

Vizitë studimore e një delegacioni nga Republika e Kroacisë.
Tema: Ndihma për viktimat dhe mbrojtja e dëshmitarëve

(Interpretim konsekutiv: holandisht<>kroatisht)


Kthehu