Politika evropiane e azilit

Bruksel, Belgjikë, 28 dhe 29 qershor 2012

Seminar mbi politikën evropiane të azilit të organizuar nga programi TAIEX i Komisionit Evropian.

(Interpretim simultan: anglisht<>shqip, boshnjakisht>shqip, kroatisht>shqip, maqedonisht>shqip dhe gjuhë malazeze>shqip)


Kthehu