Seminar mbi të drejtën komunitare

Bruksel, Belgjikë, 22 dhe 23 janar 2009

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim:
“Pavarësia gjyqësore e Bashkimit Evropian dhe Seminari i Bashkimit Evropian rreth të drejtës komunitare”

(Interpretim simultan: anglisht<>shqip dhe boshnjakisht/kroatisht/serbisht>shqip)


Kthehu