Seminar për sigurinë

Bruksel, Belgjikë, 9 korrik 2009

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim dhe Drejtoria e Përgjithshme për Drejtësi, Liri dhe Siguri:
“Rritja e sigurisë së eksplozivëve: shkëmbimi i praktikave të mira të BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor”

(Interpretim simultan: anglisht<>shqip dhe boshnjakisht/kroatisht/serbisht>shqip)


Kthehu