Shërbimi doganor në aeroportin Schiphol

Schiphol, Holandë, 12 dhe 13 korrik 2012

Vizitë studimor e një delegacioni të Drejtorisë së Doganës së Republikës së Maqedonisë Shërbimit Doganor të Holandës.
Tema: Qendra për Kontroll Doganor [Customs Control Centre] Schiphol.

(Interpretim konsekutiv: anglisht<>maqedonisht, holandisht<>maqedonisht)


Kthehu