Shërbimi i avokatit popullor në Kosovë dhe Mal të Zi

Hagë, Holandë, 25 janar 2008

Konferencë përfundimtare në kuadër të projektit të Qendrës Ndërkombëtare për Tranzicion Demokratik  (ICDT)
“Përforcimi i institucioneve demokratike në Ballkan: Shërbimi i avokatit popullor në Kosovë dhe Mal të Zi”
(Interpretim simultan: shqip<>anglisht)


Kthehu