Siguria ndërkombëtare

Hagë, Holandë, 18 dhe 19 qershor 2013

EUROPOL, Seminar mbi çështje sigurie ndërkombëtare

(Interpretim simultan: anglisht<>shqip)


Kthehu