Sigurimi i përshtatshëm dhe tregu i punës

Hagë dhe Amsterdam, Holandë, 26, 27 dhe 28 maj 2010

Vizitë studimore e një delegacioni nga Maqedonia në Ministrisë holandeze për Çështje Sociale die Punësim.
Tema: Sigurimi i përshtatshëm dhe tregu i punës

(Interpretim konsekutiv: holandisht<>maqedonisht)


Kthehu