Sistemi i burgjeve

Londër, Mbretëria e Bashkuar, 29, 30 dhe 31 korrik 2013

Vizitë studimore mbi përmirësimin e efikasitetit të regjistrimit të të dhënave në sistemin e burgjeve

(Interpretim konsekutiv: anglisht<>maqedonisht)


Kthehu