Vizitë pune

Apeldoorn, Hagë dhe Amsterdam, Holandë, 24, 25, 26 dhe 28 prill 2017

Kadastra e Holandës

Vizitë pune e përfaqësuesve të drejtorive të kadastrës nga 6 vende të Balkanit Perëndimor

(Interpretim konsekutiv: anglisht<>shqip, shqip<>anglisht)


Kthehu