Strehimi dhe asistenca e viktimave të trafikut me qenie njerëzore

Leeuwarden, Holandë, 21 dhe 22 prill 2015 

Vizitë studimore e një delegacioni nga Republika e Kosovës lidhur me strehimin dhe asistencën e viktimave të trafikut me qenie njerëzore.

(Interpretim konsekutiv: holandisht<>shqip)


Kthehu