Vizitë pune e një delegacioni të institucioneve të burgjeve nga Maqedonia

Den Dolder, Almelo, Zetten, Holandë, 5, 6 dhe  7 shtator 2016

Komiteti i Helsinkit: Trajnim lidhur me përmirësimin e kushteve të jetesës dhe riintegrimit të të burgosurve të mitur në Maqedoni.

(Interpretim konsekutiv: holandisht<>maqedonisht)


Kthehu