Takim në nivel të lartë mbi Romët

Bruksel, Belgjikë, 4 prill  2014

Takim në nivel  lartë mbi Romët

(Interpretim simultan: anglisht<>maqedonisht)

 


Kthehu