Tatimi i personave fizikë

Amsterdam dhe Hagë, Holandë, 30 e 31 maj dhe 1 qershor 2012

Vizitë studimore e një delegacioni të Ministrisë së Financave Republikës së Malit të Zi Shërbimit Holandez të Tatimeve dhe Ministrisë së Financave.
Tema: Tatimi i personave fizikë.

(Interpretim konsekutiv: holandisht<>gjuhë malazeze)


Kthehu